Nær halvparten av nordmenn ville vurdert å investere i boligbatterier for å lagre strøm dersom de skulle bygge nytt hus. Det kommer frem i en representativ undersøkelse fra analyseinstituttet YouGov utført på oppdrag av energistyringsselskapet Eaton.   

 

Jon Helsingeng, leder Eaton i Norden. Foto: Eaton
Jon Helsingeng, leder Eaton i Norden. Foto: Eaton

Spår batteriboom i årene fremover

Jon Helsingeng, som leder Eaton i Norden, mener tallene er oppsiktsvekkende: 

– Fageksperter fremhever energilagring som en av de mest spennende teknologiene nå. At så mange nordmenn har fått øynene opp for mulighetene for å lagre og styre strøm er særdeles interessant fordi teknologien kan redusere strømregningen for den enkelte og bidra til å jevne ut effekttopper og dermed redusere behovet for kostbare nettinvesteringer, sier Helsingeng ifølge en melding fra Eaton.

Han støttes av Sverre Kirkevold som er sjef for teknologi, innovasjon og bærekraft i OBOS Block Watne, landets største frittstående boligbygger. 

– Boligbatterier for energilagring er veldig spennende, og jeg er ikke i tvil om at vi vil se at flere og flere investerer i dette i årene fremover, sier Kirkevold.

Han forteller at OBOS Block Watne enda ikke har bygget boliger med batterier, men at dette fort kan endre seg.

– Vi forsker og utvikler stadig nye konsepter som styrker boligopplevelsen. I enkelte områder der nettkapasiteten er lav kan energilagring i parkeringshus eksempelvis være nyttig for å muliggjøre elbillading, sier Kirkevold.

I samme undersøkelse kom det frem at over 53 prosent mener Enova bør støtte energilagring i hjemme. Kirkevold mener også utbyggere bør motta en form for kompensasjon for å satse på teknologien. 

Innovasjonssjef Sverre Kirkevold i OBOS Block Vatne. Foto: Eaton
Innovasjonssjef Sverre Kirkevold i OBOS Block Vatne. Foto: Eaton

– Energilagring kan være et av flere virkemidler for å bygge fremtidens energieffektive boliger, eksempelvis i kombinasjon med solenergi. Betalingsvilligheten for denne type løsninger er stigende, og samtidig synker kostnaden, men fortsatt bør det på plass insentivordninger. 

Ifølge undersøkelsen oppgir nær seks av ti nordmenn at det ville vært interessant å investere i batterier dersom de mottok statlig støtte til dette.

– Det forteller meg at mange ønsker å ha større forutsigbarhet om energikostnader. Det er ingen tvil om at det må på plass insentiver for å akselerere utviklingen, sier Kirkevold. 

Helsingeng peker på at støtte til energilagring kan være samfunnsøkonomisk. 

– Det skal investeres enorme summer for å bygge ut nettet de kommende årene. Omfanget kan reduseres drastisk dersom virksomheter og private kuttet toppene i forbruket ved hjelp av energilagrings- og styringsteknologi, avslutter Helsingeng.