Totalt er 14,1 TWh under bygging per 1. april, med planlagt idriftsettelsesdato innen utgangen av 2021, hvorav 8,6 TWh i Sverige og 5,5 TWh i Norge. I tillegg er 0,2 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per 1. april 2020.

Dette kommer frem i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, og gir en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater i begge land. 

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater, 1. kvartal 2021, her.