Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030, melder NVE.

Totalt er 14,1 TWh under bygging per 1. april, med planlagt idriftsettelsesdato innen utgangen av 2021, hvorav 8,6 TWh i Sverige og 5,5 TWh i Norge. I tillegg er 0,2 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per 1. april 2020.

Dette kommer frem i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, og gir en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater i begge land. 

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater, 1. kvartal 2021, her.