I statsbudsjettet for 2023 bevilget Stortinget 160 millioner kroner i tilskudd til energitiltak fra Husbanken. Det har vært stor etterspørsel fra kommunene, og bare halvannen uke etter at Husbanken åpnet den nye elektroniske søknadsløsningen, var tilskuddsmidlene brukt opp, melder Husbanken.

- Her er det mange kommuner som har kjent sin besøkelsestid og søkt raskt. Det er bra, for det er et vilkår at tiltakene skal være gjennomført innen utgangen av november i år, sier avdelingsdirektør Tor Wigulf Christensen fra Husbanken.

Flest tilskudd til etterisolering, utskifting av vinduer, solcelleanlegg og varmepumper

Kommunene kunne søke om tilskudd til en rekke forhåndsdefinerte tiltak. Blant tiltakene er etterisolering av yttervegger og/eller yttertak/kaldt loft, utskifting av vinduer, installering av varmepumper (væske-vann og luft-vann), solceller og biokjele for fast brensel.

- Prosjektene knyttet til kommunale utleieboliger omfatter først og fremst etterisoleringstiltak og utskifting av vinduer. Når det gjelder omsorgsboliger og sykehjem, har kommunene også satset på solcelleanlegg og varmepumper, forteller Christensen.

Tilskudd til flest prosjekter i Kongsberg, Stange og Dovre

Hvert prosjekt kunne få maksimalt fem millioner kroner i tilskudd, men kommunene kunne søke om tilskudd til flere prosjekter. Totalt har Husbanken gitt til sammen 160 millioner i tilskudd til 134 prosjekter i 42 kommuner.

  • Kongsberg kommune har en betydelig satsing på solceller på kommunens sykehjem, og har fått totalt 19,5 millioner kroner i tilskudd til 8 prosjekter.
  • Stange kommune satser på etterisolering av både sykehjem og omsorgsboliger, samt skifte av vinduer. Kommunen har fått totalt 14 millioner kroner i tilskudd til 12 forskjellige prosjekter.
  • Dovre kommune gjennomfører ulike tiltak i flere utleieboliger og sykehjem /omsorgsboliger, og har fått til sammen 15 millioner kroner i tilskudd til tiltak som er samlet i fem prosjekter.
  • Senja kommune har fått 7,3 millioner i tilskudd til ulike energitiltak i kommunenes utleieboliger, blant annet til etterisolering og utskifting av vinduer.

Andre kommuner som har fått tilskudd til forholdsvis mange prosjekter, er Bergen, Askøy og Brønnøy.

Husbanken har behandlet søknadene fra kommunene i den rekkefølgen de har kommet inn, så langt midlene rakk. Etter at taket var nådd, har 19 kommuner fått avslag på søknader. Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd.