- Sol kan spille en mye større rolle i den norske kraftmiksen enn den gjør i dag. Med sterkere virkemidler kan vi snu den negative trenden i 2020, slik at solenergi blir en driver for mer fornybar energi og grønne arbeidsplasser, sier Trine Kopstad Berentsen til solenergiklyngen.no.

Ubrukt potensial

I  “Veikart for norsk solbransje mot 2030” , som nylig ble lansert av Solenergiklyngen sammen med forskningssenteret FME SUSOLTECH, vises det til et teknisk potensial for solkraftverk i bygg på mellom 30 og 50 TWh. Dette alene vil kunne dekke hele NVEs forventede strømforbruk i private husholdninger i Norge i 2030 (39 TWh).

- Vi har et enormt potensial, og solkraft passer godt inn i den norske strømmiksen. Vi så for eksempel at det var over gjennomsnittet høy solkraftproduksjon i kuldeperioden vi hadde vi vinter, sier Berentsen.

Hun mener derfor at økt utbygging av solkraft kan bidra til å redusere høye kraftpriser også om vinteren.

- Vi er derfor glade for at NVE legger til grunn at solkraft vil bli en viktig brikke for å dekke det økte strømbehovet. Dette vil raskt gi økt tilgang til fornybar kraft fra for eksempel tak og vegger på bygg, uten å bygge ned urørt natur. Dette vil også være med på å sikre at kraftprisene ikke blir så høye at hele elektrifiseringen bremser eller stopper opp, sier Trine Kopstad Berentsen.

Behov for nasjonal strategi

Bjørn Thorud, seniorrådgiver i Multiconsult og styremedlem i Solenergiklyngen, etterlyser et nasjonalt kunnskapsløft og en nasjonal plan for solenergi og dens rolle i den norske kraftmiksen.- I det daglige møter vi på en rekke hindringer som enten skyldes mangel på kunnskap eller barrierer i lovverket. Lovverket er gammeldags og utformet for en situasjon med store vannkraftverk, og det trenger en tilpasning til dagens teknologiske virkelighet. Produksjon av solkraft på et tak er noe ganske annet enn et vannkraftverk, og dette må regelverket ta høyde for, sier Thorud til solenergiklyngen.no.

Han legger også til at de samme barrierene hindrer økt bruk av batterier og smart energistyring som er teknologier som på sikt kan bidra til å holde nettleia på et lavt nivå.