Dette melder Energy Save.

Pilotanlegget utvikles innen rammen av EU ERA-Net Smart Energy Systemsprosjektet GENTE, og målet er å utvikle et styresystem som bygger på Internet of Things (IoT) og artificiell intelligens (AI).

– Dette er en fin mulighet til å vise hvordan våre mest avanserte systemer kan skape nye energiløsninger som Europa kommer til å trenge, sier Fredrik Sävenstrand, adm.dir. for Energy Save.

I prosjektet kombineres Energy Saves varmepumpesystem med andre miljøvennlige energikilder i lokale energisentraler. Denne fleksibiliteten skaper økt kapasitet og gjør de lokale el-nettene mindre avhengige av det overordnede kraftnettet. Energisentralene kommer til å optimeres for at brukerne skal oppnå energibesparelser og positive miljøforbedringer.

– Pilotanlegget kommer til å vise hvordan vi kan ivareta synergiene på lokalt nivå. Vi kommer til å bygge sammen flere energikilder som alle er miljøvennlige, som fjernvarme og miljøvennlig elektrisitet, samt redusere negative miljøeffekter og energikostnader samtidig som vi minsker belastningen på el-nettet, sier Rickard Bern, adm.dir. for Alingsås Energi.

Digitaliseringen av styresystemet muliggjør intelligente og distribuerte oppvarmingsløsninger som tar hensyn til datasektretesse, brukeradferd og systemets behov for å kommunisere med andre systemer.

 

Bild Energy Save.jpg

I bakgrunnen på bildet fra venstre:  Fredrik Sävenstrand, Tracey Trifon Löfgren ogStaffan Selander. I forgrunnen Helena Wachtmeister og Niklas Hansson. Foto: Nicklas Lärka

 

– Gjennom samarbeid med innovative svenske energiselskaper og europeisk nøkkelkompetanse kommer vi til å flytte grensene for miljøriktig energiteknikk, sier Tuan Le, dosent i elektroteknikk på Chalmers tekniske høyskole.

Prosjektet GENTE delfinansieres av Energimyndigheten som er en del av European ERA-Net Smart Energy Systems. Dette gir selskapene og Chalmers tekniske høyskole 5,19 millioner innen rammen av "European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme". Av de totalt seks tester som gjennomføres i tre land, medvirker Energy Save i begge testanleggene som bygges i Sverige. Det totale støttebeløpet for prosjektet er 1,8 millioner euro.