Dette melder Schneider Electric i en pressemelding.

Elektrifisering og energieffektivisering er lavt hengende frukter når det gjelder å løse klimakrisen.

- Vi ser den trenden allerede nå. Samfunnet krever mer fokus på energibesparelser - og enda mer av det vil behøves i fremtiden. Derfor må vi være raske og utvikle vår kompetanse innen dette feltet. Det er ingen tid å miste, sier Thomas Schumann Østgaard, daglig leder i Satema-Skaaret og Ronny Gleditsch, som leder tavlebyggerfirmaet Skaaret AS. De har begge flere tiårs erfaring innen elektro fra ulike stillinger i både leverandør-, grossist- og tavlebedrifter.

Partnerskapet mellom selskapene ble offentliggjort på Schneider Electric-arrangementet Innovation Day 21. oktober, hvor Schneiders splitter nye Innovation Hub ble åpnet. Thomas Schumann Østgaard fikk da presentert innholdet i PrismaSeT-lavspenningstavla som de har levert til Huben. Dette var et av de mange nylig lanserte produkter og løsninger som er ustilt i showrommet.

Innlandet i front av utviklingen

Med base på Moelv og Stange leverer Satema-Skaaret AS smarte løsninger for strømkontroll, -overvåking og -distribusjon til hele Norge. De ser et økende behov for slike anlegg i flere segmenter. Skaaret-Satema er en del av United Power gruppen og satset på å alliere seg med energi- og automatiseringsspesialisten Schneider Electric. De er nå EcoXpert sertifisert partner, hvilket betyr at de får både opplæring av sine ansatte og lettere tilgang til dagens mest innovative produkter og software for energieffektivisering.

Sterkere sammen

- Skaaret-Satema ønsket både fremtidssikre og helhetlige løsninger som gir bedre kontroll og overvåking av anleggene. Det er en glede for oss å samarbeide med folk som er så genuint interessert i faget og som har forstått verdien av et slikt partnerskap. Derfor spanderer gjerne Schneider Electric både digitale og vanlige kurs for å gi nødvendig opplæring, sier Frode Laksy, Product Application Engineer Smart Panels & IoT i Schneider Electric.

Bærekraft er business

Smarte og digitale elektroanlegg spiller en sentral rolle i reduksjonen av klimaavtrykket både i private hjem og i næringslivet: – Vi merker at markedet er i utvikling og krever mye mer fremtidsrettede, digitale løsninger for å spare ressurser. Her snakker vi både om å kutte strømutgifter og drive med forebyggende vedlikehold av anleggene, sier Gleditsch.

- Vi anslår at et digitalisert anlegg kan føre til så mye som opptil 30-50 prosent lavere driftsutgifter når det sammenlignes med et tradisjonelt anlegg. Så bærekraft betyr for oss først og fremst billigere og lettere drift av alle typer anlegg med kutt av energikostnader, mener han.

Større pålitelighet

Digitalisering er utslagsgivende for å unngå nedetid, med alle de katastrofale konsekvenser den fører til. Fjernovervåking og -kontroll døgnet og året rundt og fra hvor som helst - via mobil eller nettbrett - er siste skrik i profesjonelle og smarte elektroinstallasjoner. Slike anlegg genererer oversiktlige driftsrapporter og kjører automatisk selvtest.

- Det betyr sinnsro for oss og ikke minst for sluttkundene våre. I tillegg blir det lettere for eierne og leietakerne å drive med bærekraftrapportering. Det er viktig for alle aktører å utvise samfunnsansvar og bidra til å løse klimakrisen, mener Ronny Gleditsch.

Fra renseanlegg til datasenter

- Infrastruktur, og spesielt renseanlegg,  er et viktig marked for leverandører av smarte energiløsninger som oss, fortsetter Gleditsch.

Settefiskanlegg er også et viktig segment. Fiskeoppdrett er en bransje i rivende utvikling. Akvakulturanlegg på land er veldig energikrevende. Vann pumpes opp fra bekker og fjorder og resirkuleres hele tiden. Det forflyttes fra fiskekar til fiskekar ved hjelp av elektrisk styrte pumper, og de skal fungere døgnet rundt - uten pause - for å sikre optimal fiskevelferd og unngå fiskedød.

- Slike oppdrettsanlegg  trenger smarte energiløsninger som både optimaliserer energiforbruket og forebygger nedetid. De aller beste digitale løsningene gir også bedre overvåking av strømkvaliteten, noe som er vesentlig for å unngå at hele anlegget stopper å fungere, sier Gleditsch.

 

The Plus. Foto: Schneider Electric

Verdens grønneste møbelfabrikk

Skaaret, i samarbeid med installatør Minel Elverum, er i ferd med å levere smarte løsninger for energidistribusjon til The Plus, Vestre sin møbelfabrikk på Magnor, i Eidskog kommune (Innlandet fylke); en fabrikk som blir verdens grønneste møbelfabrikk, den eneste i sitt slag i verden.

Fabrikken er den største enkeltinvesteringen i norsk møbelindustri på flere tiår og verdens mest miljøvennlige. Den blir sannsynligvis verdens første prosjekt i sin typologi som oppnår aller høyeste miljøklassifisering i BREEAM ved å oppfylle kravene til Outstanding-nivå og er designet av det verdenskjente arkitektkontoret BIG, Bjarke Ingels Group. Den vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon.

- Takket være samspillet mellom mange ulike aktører med topp faglig kompetanse, vil The Plus bruke kun en tiendedel av energien som tradisjonelle fabrikker i samme kategori vanligvis trenger.

Vi er superstolte av å kunne bidra, sammen med Minel, til et slikt prosjekt med vår del av leveransen: et toppmoderne anlegg for elektrisk distribusjon og overvåking, med dagens mest intelligente løsninger fra Schneider Electric. The Plus er et bevis på at Norge tenker nytt og er et foregangsland innen energi- og ressurseffektivisering, sier Ronny Gleditsch.