Dette melder NOVAP. 

Det sa rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening under en høring i Stortingets energi- og miljøkomité i dag. Foreningen har sammen med 26 andre organisasjoner også påpekt dette i et brev til SVs stortingsgruppe. 

Framfor å komme med en plan om 10 TWh energisparing, argumenterer regjeringen for at dette vil gå av seg selv: 7 til 11 TWh energisparing i eksisterende bygninger vil oppnås med dagens virkemidler. 

Baardsen er også kritisk til at regjeringen i samme slengen utelater energieffektivisering i nybygg i perioden 2015 til 2030. 

– Da sier de samtidig at målet er at energibruken skal ligge på omtrent samme nivå i 2030 som i 2015. Det er ikke spesielt ambisiøst, understreket Baardsen overfor energi- og miljøkomiteen. 

Han sier at energieffektivisering er relativt konfliktfritt, og det kan realiseres ganske raskt. 
– Men da trengs det en plan og konkrete virkemidler, sier Baardsen, som ba komiteen om følgende virkemidler i statsbudsjettet for neste år:

  • En enøk-milliard til husholdningene
  • Gjeninnføre gode støtteordninger i Enova til næringsbygg og kommunale bygg (også bygg som faller utenfor strømstøtteordningen)
  • Egne støtteordninger gjennom Husbanken for lavinntektsfamilier som eier egen bolig.                                                                        

– Vi mener støtte til energitiltak kan være et av flere verktøy for å motvirke energifattigdom, sier Baardsen.