Det skjer en revolusjonerende utvikling av solceller. Fredrikstadbedriften Solcellespesialisten opplever stadig økende pågang fra kunder som ønsker forutsigbare strømregninger og å bidra i det grønne skiftet. Solbølgen skyller inn over landet, og stadig flere nordmenn installerer solceller på taket. For aktørene i bransjen blir det et stadig større press på å levere produktene, melder Solcellespesialisten.

Solkraft utgjør en liten del av kraftproduksjonen i Norge, men er for tiden i rask vekst. Solcellespesialisten opplever en enorm pågang fra nysgjerrige nordmenn som vurderer nye energiformater. Daglig leder Carl Christian Strømberg spår enorm vekst.

– Vi bidrar til en revolusjonerende utvikling av solceller i årene fremover. Selv om solceller i dag står for en liten promille av kraftproduksjonen i Norge vet vi med sikkerhet at solenergi kommer til å utgjøre en betydelig andel i fremtiden. Jeg tror at innen 2030 vil hver fjerde nordmann ha solceller på taket. Det vil gjøre en forskjell for energiproduksjonen i Norge, men også for lommeboka til folk. Solceller er en trygg og forutsigbar økonomisk investering.  

EU har som målsetning at alle næringsbygg skal ha solceller innen 2025, innen 2029 er målsetningen at alle privatbygg skal ha solceller. For Solcellespesialisten betyr det at Norge ligger bakpå. 

– EU setter ambisiøse mål, og Norge ligger langt bak. Vi tar vår del av ansvaret for å følge opp viktige klimamål, dessverre ser vi at politikerne ikke setter ambisiøse nok mål for solceller. Det er langt fra der vi er nå til der vi skal, sier Strømberg.

Økte strømpriser og uforutsigbarhet 

Ifølge NVE kan norske forbrukere forvente høye strømpriser i årene fremover. Kraftprisene øker på kort sikt, men etter hvert som den fornybare produksjonen i Europa øker, faller strømprisen. Solcellespesialisten opplever at stadig flere kunder er bekymret for uforutsigbare høye strømregninger.   

– Solcellepanelene våre har en levetid på 30 til 40 år. Med dagens strømpriser går kunden i null på fire til fem år, istedenfor ti som normalen. Dette gjør at våre kunder kan møte strømprisene med trygghet. Vi må tørre å tenke nytt om overgangen til fornybar energi. Folk tjener penger på dette i det lange løp, samtidig rammer momsen urettferdig skeivt de som faktisk tar fornuftige og grønne valg. Her må politikerne komme på banen. Vi kan ikke gi ekstra utgifter til de som tenker på miljøet i hverdagen, sier Carl Christian Strømberg. 

Praktisk tilrettelegger for det grønne skiftet 

Overgangen til det grønne skiftet skjer i forrykende fart, derimot opplever bransjen et stort monteringsetterslep. For Solcellespesialisten handler det om å levere god kvalitet på raskest mulig tid. 

– Vi skal installere 3000 solceller årlig. Det er et krevende arbeid, men takket være dedikerte teknikere og montører jobber vi for å ha kortest monteringsstid i bransjen. Bransjen vår opplever et enormt monteringsetterslep, det viser at solceller er populært. Solceller er den konfliktfrie kraften som skaper positiv klimaeffekt. Vi tilrettelegger for at kunder kan bli med på det grønne skiftet, sier Strømberg.