Bakkemonterte solceller krever mye forberedelse og arbeid, men mulighetene kunne ikke vært større. – Vi gleder oss enormt til de nye mulighetene som ligger foran oss. Nå kan vi få mye bedre utnyttelse av arealer. Vi ser store muligheter i hvordan vi kan integrere solceller sømløst i jordbruket, og hvordan det kan bygges ut innen tradisjonell industri, sier Carl Christian Strømberg, daglig leder i Solcellespesialisten i en melding.

Solcellespesialisten fikk erfaring med å bygge sin første solpark i 2021 for Scatec nord for Oslo, og vil starte på sin neste solpark som er nesten ti ganger så stor i høst.

Kan kombinere norsk landbruk med grønn industri

Grustak er bare en type landareal som egner seg godt til solparker. Jordbruk, og spesielt døde jordbruksarealer egner seg også godt. For utbygging av solcelleparker krever mye areal. Gjennom kreativ problemløsning og samarbeid med bønder vil man kunne utnytte store landarealer uten at det går på bekostning av matproduksjon. 

– Det grønne skiftet krever nye og innovative løsninger. Skal Norge klare å kutte i utslipp, og skape ny industri, må vi tenke nytt og kreativt om utbygging av solenergi, sier Strømberg.

– Både vi og bøndene er tjent med å utnytte landarealene på best mulig måte. Solcellene vil kunne bygges høyt og bredt nok til å gi plass til traktorer og jordbruksproduksjon. Bare forestill deg synergiene fra å kombinere norsk landbruk med grønn industri. Det kan skape enorme ringvirkninger.

Konfliktfri energi

Det er ingen tvil om at utbygging av fornybar energi har skapt omfattende og opphetede debatter de siste årene. Vindmøller på land og utbygging av vernet natur engasjerer. I motsetning til tidligere forsøk på å bygge vindkraft er solkraftverk lite konfliktladet. NVE vurderer at solkraften har små miljøulemper og utbyggingen vil ha liten innvirkning på natur og naboer.

– Vi må ta hensyn til naturen når vi bygger ut fornybar energi. Derfor er jeg trygg på at vi på en skånsom måte, og i samarbeid med myndigheter og naboer, kan bygge infrastruktur som kommer samfunnet til gode. Overskuddsenergi kan selges videre og solenergi finansierer seg selv i det lange løp, sier Strømberg.