- Den situasjonen vi står i i dag er helt ekstraordinær, og den er veldig krevende for alle aktører. Situasjonen oppsto langt utenfor Norges grenser, og henger sammen med gjenåpningen av samfunnet etter koronapandemien, sa Helga Stenseth, leder for strategi og analyse i Statkraft, i et innlegg på webinaret -Hvordan unngå nye strømsjokk-, som ble arrangert av Zero tirsdag den 25. januar.

Helga Stenseth, leder for strategi og analyse i Statkraft. Foto: Statkraft

- Dette viser hvordan hele energisystemet globalt henger sammen. Man har vært gjennom tørrår i Latin-Amerika og Kina. Dette har gitt lavere vannkraftproduksjonen i viktige vannkraftland. Dermed har de etterspurt annen energi, sa Stenseth.

- I tillegg har det tatt tid å få i gang kullproduksjonen i Kina etter pandemien. Det har faktisk vært sånn at Kina i perioder har tatt strømavbrudd for å unngå at nettet skal falle sammen.

Disse globale driverne har ført til veldig stor etterspørsel etter kull og naturgass. Vi har også hatt lokale faktorer, særlig i Europa, som gjør at prisen på klimakvoter har økt kraftig.

- I tillegg har Russland latt være å øke røreksporten av naturgass til Europa, sa Stenseth.

Dette har gitt en voldsom økning i strømprisen i land som er avhengige av kull og gasskraft.

- Og denne prisutviklingen har smittet over på det sørlige Norge, sa Stenseth.

- Det som kan være betryggende å se, er at forwardprisen på gass er sterkt fallende, og vi ser den samme tendensen i kraftmarkedet, sa Stenseth.